Biếm họa: Messi cũng không đỡ nổi tạ Barca

Biếm họa: Messi cũng không đỡ nổi tạ Barca

Biếm họa: Messi cũng không đỡ nổi tạ Barca

Xem thêm  Tờ Sport: 'De Jong chỉ đồng ý rời Barca nếu đến Chelsea'

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.