Biếm họa: Messi cũng không đỡ nổi tạ Barca

Biếm họa: Messi cũng không đỡ nổi tạ Barca

Biếm họa: Messi cũng không đỡ nổi tạ Barca

Xem thêm  Biếm họa: VAR không bênh Brazil, bị Messi mắng oan