Biếm họa: Messi chửi oan VAR

Biếm họa: VAR không bênh Brazil, bị Messi mắng oan

Biếm họa: Messi chửi oan VAR

Xem thêm  Lampard ngậm ngùi dâng cúp cho King Klopp