Biếm họa: Messi chửi oan VAR

Biếm họa: VAR không bênh Brazil, bị Messi mắng oan

Biếm họa: Messi chửi oan VAR

Xem thêm  Kết thúc giải Đông Nam Á, ĐT nữ Việt Nam về nước