Lữ đoàn 147: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

Lữ đoàn 147: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

Nội dung thông báo bao gồm:Tình hình kinh tế-xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

Tại hội nghị, Thượng tá Vũ Tiến Dũng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng cần nhận thức rõ ý nghĩa kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Xem thêm  Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Man City, 06h00 ngày 24/7: Đại tiệc tấn công