Lữ đoàn 147: Tọa đàm kỷ niệm 60 năm đường Hồ Chí Minh trên biển

Lữ đoàn 147: Tọa đàm kỷ niệm 60 năm đường Hồ Chí Minh trên biển

Dự buổi tọa đàm có Đại tá Nguyễn Văn Kiền, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 1;đồng chí Vũ Quang Y, cựu chiến binh đoàn tàu không số và đông đảo cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn. Tại buổi tọa đàm cán bộ, chiến sĩ đã cùng nhau trao đổi, làm rõ tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển. Đồng chí Vũ Quang Y chia sẻ những câu chuyện về lòng gan dạ, mưu trí, sự quyết tâm, sẵn sàng hi sinh, những kinh nghiệm trong xử trí các tình huống của các chiến sĩ đoàn tàu không số khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí trên biển…

Buổi tọa đàm nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử, truyền thống anh hùng của Quân chủng, Vùng 1 Hải quân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong đó có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của tuyến vận tải quân sự chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển. Khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên tinh thần độc lập, tự chủ, ý chí tự lực, tự cường, phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, Quân đội, Quân chủng, Vùng, Lữ đoàn và phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân”

Trước đó Lữ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm như: Phát động thi đua, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, trưng bày và giới thiệu sách về con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển.

Xem thêm  Lữ đoàn 147: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII