Mino Raiola – Tào Tháo của túc cầu giáo

Xem thêm  Thomas Mueller: 'Chắc chắn chúng tôi sẽ rất nhớ Lewandowski'