Biếm họa: 'Đốt pháo' sai địa chỉ, Van Dijk báo hại đội nhà

Biếm họa: ‘Đốt pháo’ sai địa chỉ, Van Dijk báo hại đội nhà

Biếm họa: 'Đốt pháo' sai địa chỉ, Van Dijk báo hại đội nhà

Xem thêm  Bí mật ‘bật ngửa’ phía sau cú ‘ngả bàn đèn’ của Phan Văn Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.